Kuvia cp-vammaisista

Versio 1.1.1    


Pikaohje

Kuntoapurissa käyt läpi kolme valikkokysymystä: ongelmat, vaikeudet ja haasteet. Kussakin valikossa valitset elämänalueen, jota haluat tarkastella. Jokaiseen elämänalueeseen liittyy vastauslista eli tarkentava kysymys.

Voit valita saman valikon vastauslistoista yhteensä korkeintaan neljä vastausvaihtoehtoa. Eli jos valitset vastauslistasta 1a neljä vaihtoehtoa, et voi valita 1b:stä yhtään.

Kun olet valinnut vastausvaihtoehtoja kaikkien kolmen valikon vastauslistoista, Kuntoapuri muodostaa vastauksistasi sinulle yhteenvedon, joka sisältää mahdollisen kuntoutustavoitteen perusteluineen.

Jatka   Laaja ohje    


 

Takaisin

    Ohje    

Suurenna kaavio

Kaavio Kuntoapurin käytöstä

Mikä on Kuntoapuri?

Kuntoapuri on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta hakeville tehty sähköinen työkalu, jota voit käyttää

Miten Kuntoapuri toimii?

Valitse Kuntoapurin antamista vaihtoehdoista omaa tilannettasi parhaiten kuvaavat.

Kuntoapuri sisältää:

Valikkokysymyksiä (1, 2 ja 3):

Tarkentavia kysymyksiä (1a – 1e, 2a – 2i sekä 3a – 3h):

Miten etenen Kuntoapurissa?

Klikkaa Aloita-painiketta, niin pääset pikaohjeeseen, josta etenet Jatka-painikkeella ensimmäiseen valikkokysymykseen.

Valikkokysymyksissä voit valita yhden vaihtoehdon kerrallaan. Klikkaamalla valitsemasi alueen värillistä painiketta pääset alueen tarkentavaan kysymykseen, jossa on lista valmiita vastausvaihtoehtoja, joista voit klikkaamalla valita itsellesi sopivat.

Huomaa: Voit koota vastauksiasi yhdestä tai useammasta tarkentavasta kysymyksestä. Klikkaamalla tarkentavien kysymysten alla olevaa Takaisin valikkoon-painiketta pääset takaisin valikkokysymykseen ja voit valita sieltä toisen elämänalueen. Saman valikon tarkentavissa kysymyksissä voit valita yhteensä enintään neljä vastausvaihtoehtoa.

Vinkki: Käytä tässä vaiheessa hieman enemmän aikaa ja valitse itsellesi merkittävimmät vastausvaihtoehdot.

Kun olet valmis, klikkaa tarkentavan kysymyksen alla olevaa Seuraava-painiketta, niin pääset seuraavaan valikkokysymykseen.

Tarkentavien kysymysten 2a – 2i alta löytyy Sanallinen tarkennus-painike, jolla pääset näyttöön, jossa voit omin sanoin tarkemmin kertoa haasteidesi henkilökohtaisista piirteistä. Kirjoittamasi teksti tulee osaksi yhteenvetoa. Klikkaamalla tarkennuskentän alla olevaa Takaisin-painiketta pääset takaisin siihen tarkentavaan kysymykseen, josta lähdit kirjoittamaan sanallista kuvausta ja voit jatkaa valintojen tekemistä.

Tarkentavien kysymysten 3a – 3h Seuraava-painikkeella pääset tilannenäyttöön, josta näet yleisnäkymän valinnoistasi. Halutessasi voit vielä palata muuttamaan valintojasi.

Tilannenäytön Yhteenvetoon-painikkeella pääset ensin näyttöön, johon voit halutessasi kirjoittaa oman nimesi, joka tulee näkyville yhteenvedossa. Klikkaa sitten Näytä yhteenveto-painiketta, niin pääset kuntoutustavoitteita ja niiden perusteluja sisältävään yhteenvetoon.

Miksi voin valita vain neljä vastausvaihtoehtoa?

Vain neljän vastausvaihtoehdon valitseminen valikkoa kohden voi tuntua aluksi hankalalta. Sinun kannattaa pohdiskella kysymyksiä kiireettömästi ja palata samaan aiheeseen tarvittaessa useamman kerran.

Kuntoapurin tarkoituksena on auttaa määrittelemään sinulle itsellesi juuri nyt tärkeimmät asiat. Kun kehitettäviä asioita on rajattu määrä, niihin voidaan paremmin keskittyä.

Tärkeintä on, että tulevat kuntoutustoimet motivoivat sinua itseäsi. Konkreettiset ongelmat ja tavoitteet auttavat kuntoutuksen suunnittelua ja toteutusta. Ne auttavat lääkäriä perustelemaan kuntoutussuunnitelman sisältöä ja terapeutteja tukemaan kehittymistäsi itsellesi tärkeimmissä asioissa.

Miten käytän Kuntoapuria näppäimistöltä?

Mikäli hiiren tai vastaavan osoitinlaitteen käyttö ei ole mahdollista, voit käyttää seuraavia näppäinkomentoja:

Käytä nuolinäppäimiä vain, jos osa tekstistä on piilossa!

Miten voin tallentaa yhteenvedon itselleni?

Yhteenvedon voit tulostaa suoraan ruudulta.

Voit myös tallentaa sen tekstinä, kuvana tai pdf-tiedostona:

Miten voin hyödyntää Kuntoapurin yhteenvetoa?

Tulostetun yhteenvedon voit

Takaisin    Ohje  

Valikon 2 tarkentavasta kysymyksestä pääset Sanallinen tarkennus-painikkeella sivulle, jossa voit halutessasi omin sanoin tarkentaa, millä tavalla valitsemasi ongelmat näyttäytyvät sinun elämässäsi (esim. oireiden toispuoleisuus). Takaisin-painikkeella pääset takaisin tarkentavaan kysymykseen. Kirjoittamasi teksti tallentuu yhteenvetoa varten. Huomaa, että sanallinen tarkennus on yhteinen kaikille valikon 2 tarkentaville kysymyksille. Sanallisen tarkennuksen antaminen ei ole pakollista, ja painamalla Seuraava-painiketta, pääset valikkoon 3.

Takaisin    Ohje

Tilannenäkymässä näet, kuinka monta vastausvaihtoehtoa olet kuhunkin tarkentavaan kysymykseen valinnut. Yhteenvetoon-painiketta klikkaamalla käynnistät yhteenvedon kokoamisen valinnoistasi.

Katso- ja Takaisin valikkoihin-painikkeilla pääset takaisin tarkentaviin kysymyksiin ja voit halutessasi lisätä, poistaa tai vaihtaa vastausvaihtoehtoja.

Jos poistat jonkin valikon kaikki valitsemasi vastausvaihtoehdot, tilannenäkymään tulee Lisää!-painike ko. valikon kohdalle ja Yhteenvetoon-painike katoaa. Silloin sinun on valittava ainakin yksi ko. valikon tarkentavien kysymysten vastausvaihtoehdoista, jotta voisit edetä yhteenvetoon.

Käytyäsi ensimmäisen kerran tilannenäkymässä, valikkoihin lisätään Tilanne-painike, jota klikkaamalla pääset takaisin tilannenäkymään.

Takaisin    


Valikko 1: Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Minulla on ongelmia, jotka liittyvät...

a) Liikkumiseen

b) Puheeseen, lukemiseen tai kirjoittamiseen

c) Kipuun

d) Aistimuksiin

e) Mielialaan, keskittymiseen tai ajanhallintaan

Ohje    


1 a) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Minulla on liikkumiseen liittyviä ongelmia:


1 b) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Minulla on puheeseen, lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyviä ongelmia:


1 c) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Minulla on kipuongelmia:


1 d) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Minulla on aistimusongelmia:


1 e) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Minulla on mielialaan, keskittymiseen tai ajanhallintaan liittyviä ongelmia:


Valikko 2: Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Tämä vaiva aiheuttaa minulle vaikeuksia...

a) Liikkumisessa (ilman apuvälinettä)

b) Liikkumisessa (kepin tai rollaattorin kanssa)

c) Liikkumisessa (pyörätuolilla)

d) Vuorovaikutustilanteissa

e) Oppimisessa tai taitojen soveltamisessa

f) Esineiden tai laitteiden käyttämisessä

g) Asennon muuttamisessa

h) Asennon ylläpitämisessä

i)   Jaksamisessa

Ohje    


2 a) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Liikkumisessa (ilman apuvälinettä) minulle on vaikeaa:


2 b) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Liikkumisessa (kepin tai rollaattorin kanssa) minulle on vaikeaa:


2 c) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Liikkumisessa (pyörätuolilla) minulle on vaikeaa:


2 d) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Vuorovaikutustilanteissa minulle on vaikeaa:


2 e) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Oppimisessa tai taitojen soveltamisessa minulle on vaikeaa:


2 f) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Esineiden tai laitteiden käyttämisessä minulle on vaikeaa:


2 g) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Asennon muuttamisessa minulle on vaikeaa:


2 h) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Asennon ylläpitämisessä minulle on vaikeaa:


2 i) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Jaksamisessa minulle on vaikeaa:


Valikko 3: Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Tämän takia minulla on haasteita...

a) Päivittäisissä toiminnoissa

b) Kotitöissä

c) Liikenteessä

d) Asioinnissa

e) Työssä tai opiskelussa

f) Osallistumisessa itselleni tärkeihin asioihin

g) Harrastuksissa

h) Vapaa-ajan vietossa

Ohje    


3 a) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Päivittäisissä toiminnoissa minulle on vaikeaa:


3 b) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Kotitöissä minulle on vaikeaa:


3 c) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Liikenteessä minulle on vaikeaa:


3 d) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Asioinnissa minulle on vaikeaa:


3 e) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Työssä tai opiskelussa minulle on vaikeaa:


3 f) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Osallistumisessa itselleni tärkeihin asioihin minulle on vaikeaa:


3 g) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Harrastuksissa minulle on vaikeaa:


3 h) Valitse seuraavista, mikä kuvaa sinua  

Vapaa-ajan vietossa minulle on vaikeaa:


Yhteenvedon muodostus

Jos haluat nimesi näkyvän yhteenvedossa,
kirjoita se tähän laatikkoon:

Takaisin   Näytä yhteenveto    


2 s) Sanallinen tarkennus  

Jos haluat tarkentaa vastauksiasi, lisää kaikki
tarkennukset tähän laatikkoon (kork. 300 merkkiä):

Takaisin    


Tilanne

Valitut vastausvaihtoehdot:

Takaisin valikkoihin   Ohje    


Takaisin valikkoihin

Ongelmat: Valikko 1

Vaikeudet: Valikko 2

Haasteet:  Valikko 3    


Kaavio Kuntoapurin käytöstä  

Kaavio Kuntoapurin käytöstä

  Takaisin

 

Optio: Avun tarpeen kartoitus  

Kuntoapuri on ensisijaisesti tarkoitettu vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta hakevien tueksi kuntoutustavoitteiden hahmottamiseen. Tämän lisäksi Kuntoapuria voidaan käyttää avun tarpeen kartoituksessa esimerkiksi hoitotukea haettaessa, jolloin voit halutessasi ottaa Kuntoapurin valintojen lukumäärärajoitukset pois käytöstä.

Salli rajoitukset   Poista rajoitukset